Att välja fågelbur – Storlek, säkerhet och fågelns bästa

Storleken har ingen betydelse sägs det men när det gäller fågelburar är den ytterst väsentlig. Det finns regelverk och det finns viktiga aspekter ur säkerhetssynpunkt. Vi tipsar här om vad man bör veta och vad man kan ha i åtanke inför valet av bur så fågelburen blir så rätt som möjligt för både dig och dina burfåglar. 

Hur stor ska fågelburen vara? 

Man kan välja bur efter användningsområde. Ibland behövs en sovbur eller karantänbur och då kan det räcka med en mindre fågelbur. Ska buren användas som fågelbostad behöver man följa Jordbruksverkets regler för minsta storlek, regler som finns för att fågeln ska må bra! Välj så stor bur som möjligt för att fåglarna ska trivas.
Nedanstående tabell finns på Jordbruksverkets sida och gäller för uträkning av hur stor bur som behövs till olika sällskapsfåglar.


Minimimått för fågelburar    

Kan buren till burfåglarna bli farlig? 

Fågelbur, papegojbur, undulatbur, voljär. Det finns skillnader på olika modeller och vissa detaljer kan vara viktiga att tänka på för att buren ska vara fågelsäker. Här tipsar vi om några saker som ger en mer säker bur:

  • Galleravståndet – Avståndet mellan gallerpinnarna i gallret har större betydelse än man kanske tror. Papegojor av större storlek behöver större galleravstånd för att näbben ska rymmas mellan pinnarna när fågeln klättrar på burväggarna. Detta har en praktisk betydelse. När det gäller mindre burfåglar som finkar, kanariefåglar, undulater, parakiter och dvärgpapegojor måste man se upp med galleravståndet. Är det för stort avstånd mellan gallerpinnarna kan fågeln fastna där med huvudet och det blir en potentiell dödsfälla! Även voljärer med burnät har olika maskstorlek så kolla detta före köp. 
  • Tjocklek på tråden i gallret/nätet – Det som mest påverkar hur noga man ska kolla trådens tjocklek är att vissa papegojor biter, och dom kan bita hårt! De kan bita sönder metallgaller om de är ivriga med näbben. 
  • Lås, luckor och stängningsfunktioner – Papegojburar har ofta bra säkerhetslås och detaljer som förhindrar rymning. Papegojor kan vara både smarta och envisa. De pillar upp skruvar och hakar om de kommer åt. Dessa burfåglar kräver en genomtänkt bur. En undulatbur till exempel behöver inte ha samma rymningssäkra lås men där kan själva luckorna skilja i funktion. Skjutluckor är inte de bästa på grund av att en lekfull undulat kan lyckas öppna och krypa ut. Detta gäller även eventuella foderluckor där matskålarna sitter.

     

Se alla våra burar 😊